Slnet

Schemat realizacji

Schemat realizacji projektu

Wizja ogólna:

Na podstawie rozmów z klientem ustalamy czego tak naprawdę potrzebuje.

 

Planowanie

Tworzymy kompleksowy plan informatyzacji uwzględniający zapotrzebowanie klienta na oprogramowanie, sprzęt oraz model wdrożenia.

 

Wdrożenie:

Przystępujemy do implementacji nowych rozwiązań w środowisku klienta, wspieramy go swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

 

W zarządzaniu projektami wykorzystujemy program JIRA AGILE oparty na podejściu agile.


Agile to pojęcie obejmujące wiele elastycznych sposobów zarządzania pracą wymagających silnej współpracy z klientem. Ich stosowanie zapewnia, że końcowe rozwiązanie zaspokaja potrzeby klienta, a nie tylko potrzeby zespołu realizującego projekt. Decyzje o szczegółach podejmowane są w jak najpóźniejszych etapach projektu: dostarczenie produktu rozpoczyna się od ogólnej wizji tego, co chcemy dostarczyć.


Pojęcie Agile pojawiło się w roku 2001 na spotkaniu 17 osób, które napisały manifest wspólnych zasad dla metodyk zwinnych:
„Wytwarzając oprogramowanie i pomagając innym w tym zakresie, odkrywamy lepsze sposoby wykonywania tej pracy. W wyniku tych doświadczeń przedkładamy: ludzi i interakcje ponad procesy i narzędzia, działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację, współpracę z klientem ponad formalne ustalenia, reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem. Doceniamy to, co wymieniono po prawej stronie, jednak bardziej cenimy to, co po lewej.”


Metodyka Agile stanowi jeden z najpopularniejszych sposobów zarządzania projektami na świecie, sprawdzając się w projektach o sztywnym budżecie i terminie zakończenia. Ponieważ nie można mieć wszystkiego naraz, Agile zakłada, że zakres projektu będzie ulegał zmianie. W przypadku ustalenia niezmiennego budżetu i czasu zakończenia należy liczyć się z tym, że zmienny będzie zakres projektu, co pozwala na olbrzymią elastyczność pracy.


Rodzaje metodyk zwinnych
Pod parasolem pojęcia Agile mieści się wiele metodyk zarządzania projektami i dostarczania produktów.
Pierwszą grupą są podejścia lekkie – nastawione w większym stopniu na dostarczanie produktów:


Extreme Programming:

 • Daje techniki wytwarzania oprogramowania

 • Nie posiada pojęcia projektu

 • Jest bardzo mało zarządzania

 • Trzeba łączyć ją z metodykami zarządzania

 • Lean:

  • Główną zasadą jest eliminacja strat – „Wartością jest to, co klient uzna za wartościowe.”

  • Przykładem myślenia Lean jest twierdzenie, że nie należy wykonywać wszystkich analiz na początku, bo zajdą zmiany

  • Może być stosowany na poziomie wytwarzania i organizacji

  • Scrum:

   • Zapewnia znakomite podejście oparte na zespole,

   • Priorytetyzuje pracę,

   • Nie posiada pojęcia projektu

   • Potrzebuje dodatkowego podejścia na poziomie zarządzania projektem (np. DSDM Atern)

   • Często łączony z XP (Scrum zapewnia zarządzanie zespołem, a XP techniki wytwarzania)

     

   • Podejście pełniejsze kładą większy nacisk na zarządzanie projektami
    DSDM Atern ((Dynamic Systems Development Method))

    • Najstarsza na świecie metodyka Agile, powstała w 1995 roku

    • Jako jedyna w pełni opisuje zarządzanie projektami Agile

    • Jest w ciągłym rozwoju, a DSDM Atern jest jej najnowszą wersją.

    • Agile Project Management:

     • Na początku projektu tworzony jest plan wysokiego poziomu oparty o zarys wymagań i rozwiązanie widziane „z lotu ptaka”

     • Projekt jest realizowany w sposób iteracyjny i przyrostowy

     • Kolejny przyrost jest budowany w oparciu o produkt wytworzony

     • w poprzedniej iteracji,

      • Szczegółowy plan każdego kroku jest tworzony przez zespół, a nie Kierownika Projektu.

      • Różnice pomiędzy tradycyjnym kaskadowym podejściem do zarządzania projektami a podejściem typu Agile przedstawia poniższa ilustracja: